© 2019 | www.s-work.com

นัดคุยปรึกษาพร้อมให้คำแนะนำระหว่างการทำงาน

 

ตรวจเช็คงาน ที่ทำให้เป็นตามแผนงาน โดยมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะตามความเป็นจริงหน้างานให้ ปรับเปลี่ยนแผนงานตามความเปลี่ยนแปลงจริงโดยให้เจ้าเป็นผู้ตัดสินใจตามแนวทางที่เราได้เลือกไว้ให้ผลดีที่สุดกับงาน

วิเคราะห์จากประสพการณ์การก่อสร้างจริง

 

วางรูปแบบอาคาร บ้าน หรือโรงงาน และอธิบายถึงแนวคิด พร้อมทั้งประโยชน์ใช้สอยจากรูปแบบ พร้อมแนวทางในการออกแบบ และคำแนะนำเพิ่มเติมที่จะใส่ลงในเนื้องาน วิเคราะห์ระยะเวลา และแนวทางในการก่อสร้างจริง ตามพื้นที่งานเป็นหลัก

ทราบความต้องการจริงๆจากลูกค้าให้มากที่สุด

 

รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า พร้อมให้คำแนะนำ เรื่องงานก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงรูปแบบอาคาร บ้าน หรือโรงงาน รูปแบบการใช้งานจริงของพื้นที่ เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด

Planning

& analysis

Unique

solutions

ผลงานของ S-work 

Complete Solutions

ความสำเร็จของงาน คือหลักประกันความมั่นคงของเรา

Getting Info 

บริษัท แสงสหมิตร สตีลเวิร์ค จำกัด ติดต่อสายด่วน 099-320-1000