© 2018 | www.s-work.com

รู้จักกับ S-work

งานของเรา

แสงสหมิตรสตีลเวิร์ค ตั้งอยู่ที่ 335 ถนนสุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 เป็นผู้ประกอบการงานเหล็ก งานสแตนเลส งานอลูมิเนียม และงานฝ้า รับงานตามแบบต่างๆ ทั่วประเทศ ไทย เราก่อตั้งขึ้นเมื่อช่วงต้นปี 2549 ด้วยการร่วมตัวกันของทีมงานที่มีประสพการณ์เฉพาะทางในทุกสายงานที่เรามั่นใจในศักยภาพ เพื่อรองรับงานที่ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของ บริษัทในเครือ แสงสหมิตร ที่ก่อตั้งมากว่า 30 ปี การก่อตั้งแสงสหมิตรสตีลเวิร์ค ซึ่งเป็นหนึ่งใน บริษัทในเครือแสงสหมิตร จึงเปรียบได้กับสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่ตอกย้ำถึงความเจริญก้าวหน้า และความไว้วางใจของลูกค้าในสายงานเหล็กของแสงสหมิตร

 

แสงสหมิตรสตีลเวิร์คได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามวัตถุประสงค์ แนวคิด และความถนัดเฉพาะทางในสายงานที่รับ โดยมีเป้าหมายชัดเจนที่เน้นในเรื่องของคุณภาพของผลงานที่ออกมาเป็นสำคัญ มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้าทุกรายของเรา ด้วยความตระหนักดีถึงความสำคัญของงานทุกงานที่ลูกค้ามอบหมายให้ทำ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมา ทำให้เราก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงในวงการงานเหล็ก ด้วยชื่อเสียงระดับหนึ่งที่เรามุ่งมั่นที่จะสร้างให้มากขึ้นในอนาคต

 

งานที่รับตั้งแต่งานเล็ก จนถึงงานใหญ่ งานโครงการต่างๆ นั้น เราให้ความสำคัญที่ศักยภาพของเราเป็นที่ตั้ง ดังนั้นก่อนการรับงานทุกงาน เราจึงมีการวางแผนงาน และประเมินผลงาน รวมถึงประมาณการณ์ศักยภาพล่วงหน้าทุกครั้ง เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี พัฒนาทีมงาน และบุคคลากรของเราให้พร้อมในทุกสถานการณ์ และทุกงาน มาถึงวันนี้เราพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าร่วมกับท่าน ลูกค้าของเราทุกราย ขอขอบคุณลูกค้าของเราทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยที่มอบความไว้วางใจแก่เราเสมอมา เราขอให้คำมั่นที่จะพัฒนาทีมงาน และผลงานของเราให้เป็นที่พอใจของท่านในทุกงานที่เราได้รับ เพราะเราเชื่อเสมอว่าผลงานที่ดีจะเป็นตัวบอกต่อถึงชื่อเสียงและนำมาซึ่งความไว้วางใจของลูกค้าทุกท่านในอนาคต

งานเหล็ก โครงสร้าง งานสแตนเลส

งาน Renovate ปรับปรุงต่อเติม

งานประตูหน้าต่าง และงานกระจก

งานออกแบบ และงานตกแต่งภายใน

การผสมผสาน ความสวยงาม และ

ประโยชน์ใช้สอย ให้ตอบสนอง

ความคิด และจินตนาการของเจ้าของ

บ้าน หรืออาคาร คืองานที่ท้าทาย

สำหรับเรา

งานเหล็กทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นงาน

เหล็ก งานใหญ่  เราให้ความสำคัญ

ในรายละเอียดของทุกงาน มั่นใจได้

ในคุณภาพของทีมงานที่จะค่อยให้

บริการ พร้อมคำแนะนำที่เป็นประโยชน์

หัวใจของงานต่อเติม คือเข้าใจและใช้ความรู้ให้ถูกหลักวิศวกรรม เพื่อตอบ

สนองความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด ผลงานที่ดีจะบ่งบอกได้ถึงความ

เข้าใจในงานอย่างแท้จริง

อลูมิเนียม UPVC ประตูเหล็ก ประตูไม้ ประตูหน้าต่างเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบ้าน หรืออาคาร รูปแบบที่สวยงาม ลงตัว วัสดุที่คงทน เข้าได้กับทุกดีไซด์ เราพร้อมให้บริการ

งานอลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง Glasten

1

งานเหล็ก โครงสร้าง และงานยิงแผ่นหลังคาโปร่งแสง Shinkolite

หลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite รุ่นกันความร้อนพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้า ครอบคลุมทุกความต้องการ ทั้งในด้านคุณสมบัติการกัน

ความร้อน ความสวยงาม คงทน พร้อมควบคุม การผลิตที่มีมาตราฐาน กันความร้อนทุกพื้นที่โปร่งแสง ของคุณดูโปร่ง ทันสมัยสบายตา ควรค่าแก่การใช้งานด้วย

คุณสมบัติที่โดดเด่น

อลูมิเนียม  ยูโรโปรไฟล์  ประตูหน้าต่างเป็นส่วนประกอบที่สำคัญของบ้าน หรือ

อาคาร รูปแบบที่สวยงาม ลงตัว วัสดุที่คงทน เข้าได้กับทุกดีไซด์   ผสมผสานกับ

เทคโนโลยีที่ทันสมัย วัสดุและอุปกรณ์คุณภาพสูง เลือกใช้ Hardware มาตรฐาน

เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา ให้คุณสัมผัสได้ถึงความแตกต่างจากประตูหน้าต่างใน

ยุคปัจจุบันอย่างชัดเจนเราพร้อมให้บริการ

บริษัท แสงสหมิตร สตีลเวิร์ค จำกัด ติดต่อสายด่วน 086-344-1333